https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dnJvdXdlbnZhbmhvb3Atbmw%3D/65f8584abfa2c/pexels-andrea-piacquadio-712521.jpgpexels-andrea-piacquadio-712521

Terug

Minderwaardigheidscomplex

De Heer Jezus had geen minderwaardigheidscomplex. Hij werd geboren in de meest erbarmelijke omstandigheden. Hij groeide op in een eenvoudig gezin. Hij nam de handdoek van de slaaf en waste stoffige voeten. Dat deed Hij niet, omdat Hij slecht over zichzelf dacht. Hij koos ervoor.

Minderwaardigheidscomplex 


Onze Heer wist dat Hij alle macht had. Hij wist wat zijn werkelijke plek was: een ereplaats aan de rechterhand van God. Hij was en is nu nog steeds Koning der Koningen. Heer der Heren. Vredevorst. Hij wist het. Hoewel Hij zich bewust was van zijn machtige en superieure identiteit, koos Hij de plek van een dienaar. Die keuze, dat is ware nederigheid.

Bij De Hoop zie ik cliënten loskomen van jarenlange zelfhaat. Schuchter. Stapje voor stapje en met vallen en opstaan. Ze vragen en geven vergeving. Ze nemen verantwoordelijkheid. Ze leren omgaan met fouten maken en met het krijgen van complimenten. Ze groeien. Ze stappen uit en laten zich zien. Ze stralen.

Wat kunnen we veel van hen leren! Soms merk ik dat gevoelens van minderwaardigheid worden verstopt onder een laagje nederigheid. Zelfhaat wordt vermomd in een jasje van bescheidenheid. Mensen die blaken van het zelfvertrouwen vinden we stiekem arrogant. We verwarren een gezond zelfbeeld met trots. Eigenlijk vinden we onze ‘bescheidenheid’ heel christelijk. God wil dat we naar onszelf kijken door zijn ogen. Laten we Hem toe in het hoekje waar we de negatieve kijk op onszelf koesteren?

“Echte nederigheid is niet minder gaan denken over jezelf; het is minder denken aan jezelf”, zegt theoloog C.S. Lewis in zijn boek Mere Christianity. Proef je de vrijheid die in deze woorden ligt?

Bij De Hoop zie ik hoe cliënten deze vrijheid ontdekken en steeds meer ernaar gaan leven. Zij proberen zichzelf niet meer in een hokje te proppen waar ze helemaal niet in passen. Zij houden zichzelf niet meer klein uit angst om te falen, maar gaan staan in hun identiteit als geliefd en schoongewassen kind van God. Als je echt weet wie je bent en hoe God je ziet, kun je kiezen. Dan kies je ervoor om te stralen en anderen te laten stralen. Dan kies je ervoor om je vaardigheden te laten zien en heb je oog voor de talenten van anderen. Vanaf die positie kun je door liefde je schitterende bovenkleed afleggen, het schort voorbinden en de waskom pakken.

Ellen van de Polder, Vrouw van Hoop

Ellenzijp.nl

Gebedspunten

In gebed voor elkaar

Samen bidden we voor mensen bij De Hoop en vrouwen uit onze community. Wil je een gebedspunt met ons delen? Mail naar info@vrouwenvanhoop.nl.

Graag gebed voor de bewoners van Huizen van Hoop. De bewoners leven in een gemeenschap met elkaar, maar dat is niet altijd even eenvoudig. Bid mee voor harmonie en verdraagzaamheid in de woonsituatie.

Een jonge cliënte leeft in een onveilige thuissituatie bij haar ouders. Bid dat ze woonruimte voor haarzelf vindt.

Bid mee voor rust in het hoofd van een vrouwelijke cliënt. Het is momenteel erg chaotisch in haar leven. Bid voor rust en vrede.


Dank mee dat Anieke en Marjan vrijmoedigheid hadden om hun verhaal te delen. Bid mee voor verder herstel van Anieke.