https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dnJvdXdlbnZhbmhvb3Atbmw%3D/62b9b6e6c63d3/footniuewsbrief3_1_20220627_155550.jpgfootniuewsbrief3

Terug

Terugblik belevingswandeling Vrouwen van Hoop

Wat hadden we op 25 juni een gezellige en fijne ochtend met elkaar! Samen wandelden we door de prachtige polders en de Nieuwe Biesbosch. Een nieuwe insteek was dat we nu langs het verhaal van een cliënte liepen. Wij zullen deze bijzondere ochtend niet snel meer vergeten! 

Zorg goed voor jezelf

Laten we de boodschap van Evelyn niet vergeten. Als haar verhaal veel herkenning opriep, zoek dan hulp (bijvoorbeeld via je huisarts) of praat met mensen in je omgeving. Relativeer je eigen verhaal niet, omdat je denkt dat het ‘minder heftig’ is dan dat van een ander. Zorg goed voor jezelf! En laten we ook naar elkaar blijven omkijken. Zoals Evelyn het zo mooi verwoordde: “Kijk verder dan de voordeur, vraag door en trek niet zomaar de conclusie dat het weer ‘goed’ met iemand gaat.”

De wandeling eindigde in Dorp De Hoop waar we met elkaar genoten van een lunch. Ook was er een afsluitend programma waarbij Evelyn vragen beantwoordde en nog een stukje van haar verhaal deelde. We zagen en merkten dat haar verhaal veel vrouwen raakte. 

Na de positieve reacties van de vrouwen die meeliepen, gaan we in de toekomst vaker een belevingswandeling organiseren. Wandel je dan (weer) mee? 

Abert Heijn Stadspolders sponsorde onze belevingswandeling met gratis bananen en krentenbollen. Hartelijk bedankt!

Gebedspunten

In gebed voor elkaar

Samen bidden we voor mensen bij De Hoop en vrouwen uit onze community. Wil je een gebedspunt met ons delen? Mail naar info@vrouwenvanhoop.nl.

Enkele vrouwen die we ontmoetten tijdens de belevingswandeling krijgen zelf professionele hulp. Bid dat hun behandeling herstel zal brengen en dat deze vrouwen er krachtiger uit mogen komen.

Bid dat alle vrouwen onder ons die kampen met depressieve gevoelens zich weer beter mogen voelen. Regelmatig vraagt een cliënt om een pastoraal gesprek.

Bid je mee dat deze gesprekken tot zegen mogen zijn?

Els deelde eerder haar verhaal van Hoop met ons.  Afgelopen weken kreeg haar leven een onverwachte wending: ze heeft kanker. Bid voor kracht en herstel.