https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/dnJvdXdlbnZhbmhvb3Atbmw%3D/6437ce835da70/enb280x2211.pngENB280x2211

Terug

Wat je wilt weten over...perfectionisme

Het perfecte plaatje willen laten zien op Instagram, je werkzaamheden nóg beter doen dan de vorige keer, de volledige controle willen houden. Veel mensen zijn bewust of onbewust bezig met perfectie. Welke rol speelt perfectionisme? Tony Suurendonk, GZ-psycholoog bij De Hoop, vertelt erover.

Wat is perfectionisme?

“Perfectionisme kun je zien als streven naar perfectie. Een streven wat met veel strijd gepaard gaat, want je jaagt iets na wat eigenlijk niet te bereiken is. ‘Mijn leven moet perfect zijn. Ik mag geen fouten maken. Mensen moeten een goed beeld van me hebben.’ Dat zijn de belangrijkste kenmerken.”

Is perfectie iets van deze tijd?

“Het is er altijd wel geweest, maar de huidige maatschappij maakt het ons niet gemakkelijk. Er worden veel eisen aan ons gesteld als mens. We hebben veel keuzemogelijkheden gekregen. We voelen de druk om het goed te doen, controle te hebben over ons leven, om bepaalde stappen te zetten op persoonlijk of relationeel gebied. En sociale media biedt ons veel vergelijkingsmateriaal. ‘De ander doet het beter dan ik’, kun je dan denken. Ofwel: je moet beter je best doen. De huidige tijd speelt in die zin ook in op de kwetsbaarheid die mensen hebben.” 

Kun je perfectionisme afleren?

“Als je gevoelig bent voor perfectionisme, blijf je die altijd houden. Maar je kunt leren ermee om te gaan. Het begint bij bewustwording. ‘Ik heb de neiging om naar bevestiging te streven en dingen zo goed mogelijk te doen.’ Je kunt het minder sterk maken door wat meer mildheid naar jezelf te tonen. Je perfectionistische kant is het gevolg van het kritische stemmetje die zegt dat je het beter moet doen. De milde kant relativeert dat het niet perfect kan, dat je mens mag zijn en fouten mag maken. Geen mens is perfect. Er is er één geweest, maar die was ook God. Wees dus mild naar jezelf. Probeer je perfectionisme te doorbreken door bewust kleine ‘foutjes’ te maken. Sta jezelf toe om dingen die je normaal perfect doet een keer wat minder goed te doen.”

Gebedspunten

In gebed voor elkaar

Samen bidden we voor mensen bij De Hoop en vrouwen uit onze community. Wil je een gebedspunt met ons delen? Mail naar info@vrouwenvanhoop.nl.

Bid voor alle andere tieners en vrouwen met anorexia. Bid dat ze de stap zetten naar professionele hulp en mogen werken aan hun herstel.

Een jonge cliënte leeft in een onveilige thuissituatie bij haar ouders. Bid dat ze woonruimte voor haarzelf vindt.

Een jonge vrouw heeft woonruimte gevonden na haar behandeling. Dank mee! Wel moet ze nog heel erg wennen. Bid dat het snel als haar nieuwe thuis voelt.

Bid voor de cliënten voor wie de decembermaand zwaar valt. Veel relaties met familie en vrienden staan onder druk, waardoor het voor sommigen een allesbehalve gezellige maand is.

Dank mee dat Anieke en Marjan vrijmoedigheid hadden om hun verhaal te delen. Bid mee voor verder herstel van Anieke.